Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ


Начелник управе

Др Миле Шикман,рођен је 16.07.1979. године у Јајцу. Дипломирао је на Полицијској академији у Београду 2002. године, као најбољи студент у генерацији. Поред тога, стекао је научни степен магистра наука безбједности и доктора правних наука. У МУП-у Републике Српске је запослен од 1998. године. Дужност начелника Управе за полицијско образовање обавља од 15.02.2009. године.

Контакт

051/333-601
051/333-698
https://mup.vladars.rs/
mile.sikman@mup.vladars.rs
Булевар Војводе Живојина Мишића 10A, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


  • врши школовање, стручно оспособљавање и усавршавање кадрова за рад у Министарству односно другим полицијским агенцијама,
  • припрема наставне планове и програме школовања, стручног усавршавања,
  • израђује приједлоге подзаконских аката и појединачних аката везаних за надлежност и дјеловање Управе,
  • обезбјеђује интернатске услове за смјештај и исхрану полазника свих видова обука на Полицијској академији који испуњавају услове за смјештај и исхрану у интернату.
  • води евиденције и документацију о васпитнообразовној дјелатности,
  • издаје јавне исправе о степену стручне оспособљености (звању) по завршетку школовања и стручног усавршавања.
  • остварује потребну сарадњу са високошколским и другим научним установама у области научно-пословне сарадње, коришћења услуга које обезбјеђује Универзитет Бања Лука у складу са уговором о придруженом чланству.
  • Бави се научно-истраживачким радом и издавачком дјелатношћу,
  • врши и друге послове у вези са школовањем, оспособљавањем и усавршавањем кадрова за рад у Министарству или другим полицијским агенцијама као и оспособљавање припадника физичког и техничког обезбјеђења.

Организациона шема