Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ - ИСТОРИЈАТ

ЦИЉЕВИ РАДА ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

• Побољшање квалитета живота

• Побољшање безбједносне ситуације, смањење криминала

• Повећање и побољшање осјећаја безбједности, како субјективног тако и објективног

• Успостављање јачих веза са грађанима и свим друштвеним сегментима кроз његовање сарадње, што ће допринијети јачању повјерења

• Познавање и поштивање потреба грађана

• Тражење дугорочних рјешења

• Рјешавање локалних безбједносних проблема

ПОЧЕТНИ ПИЛОТ ПРОЈЕКТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

• Почетне активности у области рада полиције у заједници инициране су 2002. године, у сарадњи са припадницима ИПТФ, а размјена искустава са полицијама развијених земаља Свијета, сарадња са бројним међународним организацијама, промјене у земљама окружења, те чланство у различитим удружењима, допринијели су конкретизацији почетних иницијатива.

• Пилот пројекат «Рад полиције у заједници и безбједност заједнице» у општини Приједор реализован је у сарадњи са британским Одјељењем за међународни развој (ДФИД), у периоду од октобра 2003. до децембра 2005. године

• Током 2004. године ЕУПМ је на простору БиХ започео са имплементацијом више пројеката, међу којима су били и тзв. 5.5 и 5.4, односно "Рад полиције у заједници" и «Јачање способности локалне полиције у погледу сигурности повратника", чија је пилот-фаза окончана крајем 2005. године.

ИНТЕНЗИВИРАЊЕ РАДА И НАСТАВАК САРАДЊЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ ПАРТНЕРИМА

• Почетком 2007. године започела је сарадња са швајцарском Агенцијом за развој и сарадњи (СДЦ). Заједно су реализоване различите едукативне активности (семинари и радионице). Размијењена су искуства и организоване три студијске посјете Швајцарској. Проведено је више превентивних кампања, а област рада полиције у заједници постала је редован наставни предмет на Високој школи унутрашњих послова и Полицијској академији у Бањалуци. Урађен је Приручник за рад полиције у заједници БиХ, а такође су реновиране пријемне просторије у четири полицијска објекта МУП РС.

• На иницијативу британске агенције "Safeworld" и Центра за сигурносне студије из Сарајева (ЦСС), урађен је нацрт Приручника о партнерству полиције и заједнице

• У сарадњи са УНДП проводи се пројекат "Безбједне заједнице", а као пилот општине из Републике Српске изабране су Приједор, Вишеград и Братунац.

• У склопу сарадње са СЕПЦА (Асоцијација шефова полиција Југоисточне Европе), представници МУП РС учествовали су у реализацији свих активности радне групе за рад полиције у заједници. САМОСТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

• Рад полиције у мултиетничким срединама

• Локални форуми за безбједност грађана • Школски полицајац • Дани отворених врата