Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

СПЕЦИЈАЛНА АНТИТЕРОРИСТИЧКА ЈЕДИНИЦА - OРГАНИЗАЦИЈА


НАДЛЕЖНОСТИ
 • планира, организује и извршава најсложеније безбједносне послове и задатке који се односе на сузбијање тероризма директном интервенцијом у циљу елиминисања терористичких група и разбијања организованих мрежа терориста, откривање, хватање и неутрализовање организованих криминалних група и појединаца,
 • врши усклађивање плана акција када се ради са другим учесницима у акцији,
 • помаже оперативним организационим јединицама Министарства у извршавању одређених оперативно-тактичких мјера и радњи које су ван њиховог домена дјеловања,
 • рјешава талачких ситуација кроз сљедеће активности: ослобађање талаца из отетог авиона, воза, пловног објекта, теретног или путничког моторног возила, стана, куће или другог грађевинског објекта, врши преговоре о ослобађању талаца без употребе силе,
 • врши успостављање јавног реда и мира у ситуацијама високог ризика,
 • сузбија побуне у заводима за извршење кривичних санкција,
 • врши пружање помоћи у ванредним ситуацијама,
 • пружа помоћ грађанима у случају природних катастрофа и већих елементарних непогода, код несрећа на води и под водом, те врши спашавање настрадалих у било којој ситуацији у већем обиму,
 • обезбјеђује објекте смјештаја и рада Јединице, а по наређењу министра и директора, обезбјеђује и одређене објекте и лица,
 • планира обуку својих тимова и припадника у сарадњи са Центром за обуку, врши селекцију, обуку и пријем нових кандидата у Јединицу у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства,
 • прати, изучава и предлаже примјену и коришћење достигнућа у домену организовања и примјене метода и тактике поступања Јединице у вршењу најсложенијих безбједносних задатака, као и за побољшање материјално–техничког опремања,
 • сарађује са међународном полицијом и сродним службама страних полиција, обезбјеђује ред, дисциплину и законитост у раду.
ОРГАНИЗАЦИЈА

Јединица је организована у складу са европским стандардима специјалних јединица полиције, тако да њена структура и бројно стање омогућавају квалитетну обуку и високу оперативност у извршавању намјенских задатака.

СЕЛЕКЦИЈА И ОБУКА

Сви који имају жељу да постану припадници Специјалне антитерористичке јединице морају проћи ригорозну и тешку селективну обуку. Конкурс за пријем нових кандидата зависи од потреба јединице и упражњених радних мјеста. Обука припадника заснована je на искуствима домаћих и страних специјалних јединица и усклaђена je са општеприхваћеним свјетским стандардима и трендовима. Циљ обуке Специјалне антитерористичке јединице je да у складу са строго намјенским потребама, стручно обучи, увјежба и психо-физички припреми све припаднике Јединице за успјешно извршење најсложенијих задатака у свим ситуацијама и у сваком моменту.

ИСТОРИЈАТ

Од свог оснивања na све до сада Специјална антитерористичка јединица се непрестано развијала и модернизовала, тако да су за њен настанак и развој карактеристичне три етапе:
о Прва етапа (период од 1992. до 1995. године);
о Друга етапа (период од 1995. до 2001. године);
о Трећа етапа (период од 2001. године до данас).

Прва етапа

Избијањем ратних сукоба у Босни и Херцеговини долази до подјеле припадника МУП-а БиХ no националној основи, тако да се 04.04.1992. године и Јединица милиције за специјална дејства дјели, a у другој половини 1992. године долази до формирања Специјалне бригаде милиције. У периоду ратних сукоба, од 1992. до краја 1994. године формирано je девет одреда са Командом бригаде која je била стационирана у Јањи. Формацијска структура састојала се од: Команде, I - одред Пале; II - одред Шековићи; III - одред Требиње; IV -одред Бијељина; V - одред Добој; VI - одред Бања Лука; VII - одред Приједор; VIII - одред Илиџа и IX - одред Фоча. Специјална бригада полиције у ратном периоду бројала je око 1.500 припадника, од чега су 144 припадника дали своје животе за Републику Српску и око 400 припадника je теже и лакше рањено. За ратне заслуге јединица je више пута одликована орденом Петра Мркоњића, Немањића, Његоша I Првог реда и орденом Заслуга за народ, a један број припадника одликован je орденом Милоша Обилића, Милана Тепића и другим признањима.

Друга етапа

У периоду од 1995. до 2001. године дошло je до цјелокупне трансформације Бригаде под детаљним надзором међународних организација, при чему je примарну улогу имао ИПТФ. Потписивањем Дејтонског мировног споразума, који je предвидио Анексом 1Б расформирање специјалних формација и повлачење у базе/касарне, јединица мијења назив у Бригада полиције за антитерористичка дејства. Анексом 11. Дејтонског мировног споразума припадници пролазе обуку под контролом Међународне полиције ИПТФ. Реорганизацијом 1998. године Јединица добија назив Служба специјализоване полиције са командом у Јањи, надомак Бијељине, расформирани су одреди у Приједору и Илиџи, a одреди Требиње и Фоча су интегрисани са базом на Тјентишту. Преостали одреди трансформисани су у специјализоване тимове. Реорганозацијом 1999/2000. године команда Службе специјализоване полиције je дислоцирана из Јање у Бања Луку. Расформирани су одреди осим одреда у Јањи и Бањој Луци. Специјализовани тим лоциран je у Бањој Луци и трансформисан у Антитерористички тим.

Трећа етапа

Године 2001. расформиран je одред Јања, a у бази Раковачке баре, надомак Бања Луке Служба специјализоване полиције наставља рад, у чијем саставу се налазио Анитерористички тим, Специјализовани тим и Механизовани тим. Године 2004. добија назив Специјална јединица полиције. Дана 08.08.2016. године ступањем на снагу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Јединица добија назив Специјална антитерористичка јединица.

Од оснивања Специјалне бригаде милиције 1992. године до данас дужност команданта јединице обављали су: 1. Миленко Каришик (1992-1993); 2. Горан Сарић (1993-1997); 3. Душко Јевић (1997-1999); 4. Драган Лукач (1999-2004); 5. Ранко Вуковић (2004-2006); 6. Предраг Крајновић (2006-2015); 7. Драган Рибић (2015 -2018); 8. Горан Балабан (2018-).

Организациона шема