Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ


Начелник управе

Снежана Радивојевић, рођена је 04.07.1980. године у Бијељини, гдје је завршила основну школу и Гимназију. Вишу школу унутрашњих послова завршила је Бањалуци 2005. године, а Факултет за безбједност и заштиту Бањалука, 2008. године.
Радни однос у Министарству унутрашњих послова је засновала 2005. године као приправник у Одјељењу за послове обезбјеђења личности и објеката, Управа полиције. Обављала је следеће послове и задатке: инспектор криминалистичке полиције у Одсјеку за спречавање крвних и сексуалних деликата, Одјељења за спречавање општег криминалитета, Сектор криминалистичке полиције Центра јавне безбједности Бања Лука, затим инспектор криминалистичке полиције у Одјељењу за финансијске истраге и прање новца Управе криминалистичке полиције, а потом је распоређена на послове и задатке замјеника начелника Управе криминалистичке полиције.
Дужност начелника Управе је преузела 22.03.2023. године.

Контакт

051/334-374
051/334-381
ukp@mup.vladars.rs
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • врши обраду најсложенијих кривичних дјела;
 • врши послове контроле, надзора и инструктивног усмјеравање рада свих организационих и јединица за подршку криминалистичке полиције на пословима сузбијања и откривања кривичних дјела у области економског криминалитета, општег криминалитета, уз подршку криминалистичко-обавјештајних анализа, криминалистичко-техничких метода и средстава, посебних оперативних послова и потрага;
 • врши надзор над законитости рада организационих и јединица за подршку на пословима сузбијања и откривања кривичних дјела, проналажења и хватања извршилаца кривичних дјела и обезбјеђења потребних доказа за успјешно вођење кривичног поступка;
 • предлаже мјере, одређује рокове, одређује обавезе полицијских управа у области контроле наложених мјера,
 • прати реализацију, предлаже санкције и мјере унапређења;
 • прати, проучава и анализира стање, кретање и појавне облике криминалитета и примјену криминалистичко-техничких метода, криминалистичко обавјештајне анализе и посебних оперативних послова;
 • усмјерава рад других организационих јединица на пословима криминалитета; предузимања мјере на унапређењу организације, вршења послова и послова побољшања ефикасности у сузбијању и откривању криминалитета;
 • припрема подзаконске прописе којима се регулише рад и поступање на сузбијање криминалитета;
 • припрема програме стручног оспособљавања и усавршавања;
 • припрема аналитичко-информативне материјале из дјелокруга рада;
 • остварује потребну сарадњу са другим државним органима;
 • објављује - расписује потјернице и објаве;
 • издаје регистар и гласник потјерница;
 • поступа по релевантним сазнањима обавјештајно безбједносне службе када се односе на дјелокруг рада Управе;
 • обавља и друге послове из дјелокруга рада Управе.

Организациона шема