Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Jedinica za visokotehnološki kriminalitet


Novosti


Djeca u digitalnom dobu i digitalno nasilje

Donji Vijačani | 11. 05.2022. god.

Policijski službenici Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet, nastavljaju da realizuju preventivne aktivnosti u okviru Akcionog plana za zaštitu djece od dječije pornografije u Republici Srpskoj 2020-2022., kroz predvanja za različite ciljne grupe, najviše za djecu, potom roditelje, učitelje i nastavnike, a i ostale relevantne subjekte.

Još jedna radionica na temu „Djeca u digitalnom dobu i digitalno nasilje“, održana je dana 10.05.2022. godine za učenike trećih i četvrtih razreda u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ D. Vijačani.

Cilj ovog predavanja bio je da se djeca informišu o opasnostima i oblicima ugrožavanja u digitalnom svijetu, da se sa djecom razgovara o tome koliko i na koji način se koriste digitalne tehnologije, kako se pritom izlažu rizicima a posebno digitalnom nasilju, kao i sa kojim faktorima su izloženost rizicima i digitalnom nasilju povezani.

Osim edukativnog dijela, cilj ovih predvanja je da posluže kao osnov za prevenciju i sprečavanje svih vidova digitalnog nasilja koji uključuju djecu, te da se povećaju znanja djece kako bi isti sigurnije koristili digitalnih tehnologija.