Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA KRIMINALISTI╚KE POLICIJE

Jedinica za visokotehnoloÜki kriminalitet


Prijava

U dijelu Dodaj prilog mo´┐Żete dodavati npr. URL adrese, skrin´┐Żot vidljivog dijela ekrana, fotografiju, dokument i sl, kao prilog va´┐Żoj prijavi. U ovaj dio nije dozvoljeno dodavati sadr´┐Żaje koji prikazuju dje´┐Żiju pornografiju iz razloga ´┐Żto isto predstavlja krivi´┐Żno djelo.