Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

JEDINSTVENI MATICNI BROJ


 • Svakom drzavljaninu BIH i stranom drzavljaninu sa odobrenim stalnim boravkom u BIH dodjeljuje se JMB u skladu sa zakonom.
 • JMB sadrzi 13 cifara od kojih prvih sest predstavlja datum rodenja, drugih sest predstavlja kombinaciju pola i registracionog podrucja, a trinaesta cifra predstavlja kontrolni broj.
 • Drzavljaninu se dodeljuje samo jedan JMB, a isti JMB se moze dodijeliti samo jednom licu.
 • Licu koje nema odreden JMB isti odreduje nadlezni organ po prebivalistu, a novorodenom djetetu po mjestu rodenja, odnosno upisa u maticnu knjigu rodenih, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.
 • Licu koje stice drzavljanstvo BiH kao dvojno odredice se i JMB u BiH.
 • Djetetu drzavljaninu BiH rodenom u inostranstvu JMB dodjeljuje nadlezni organ u mjestu poslednjeg mjesta prebivalista roditelja u BiH, posredstvom diplomatsko konzularnog predstavnistva u BiH.
 • Stranom drzavljaninu sa odobrenim stalnim boravkom u BiH, JMB odreduje Ministarstvo civilnih poslova BiH.
 • Zahtjev za odredivanje i evidentiranje JMB podnosi se kod nadleznog organa u BiH, a moze se podnijeti i putem DKP BIH u inostranstvu.
 • Licu kome je prestalo drzavljanstvo BiH JMB se ponistava, po sluzbenoj duznosti, kao i umrlim licima.
 • JMB novorodenom djetetu odreduje se po sluzbenoj duznosti prilikom upisa u maticnu knjigu rodenih, putem aplikacije i projekta e-bebe i nije potrebno podnosenje zahtjeva niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.
 • Za lica koja nemaju odreden JMB zahtjev kod nadleznog organa podnosi se licno ili ovlasteni zakonski zastupnik, a za maloljetno lice roditelj, staratelj, odnosno organ starateljstva. Uz zahtjev se prilaze izvod iz maticne knjige rodenih i dokaz o drzavljanstvu BiH.
 • U postupku odredivanja i evidentiranja JMB ne placa se taksa.
 • JMB predstavlja licni podatak i obrada i prenos, kao takvog, moze se vrsiti iskljucivo u skladu sa zakonom.
 • Lice ili roditelj koji ne podnese zahtjev za dodjelu JMB cini prekrsaj za koji je propisana novcana kazna u iznosu od 30 KM do 300 KM.

Obrasci