Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE


Načelnik uprave

Divna Lovrić - Bojanić, rođena u Banjaluci, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Zvanje diplomiranog inžinjera elektronike, specijalnost raketna tehnika, stekla je na Vojno-tehničkom fakultetu u Zagrebu. Prvo zaposlenje je u Vazduhoplovnom zavodu "Kosmos" u Sektoru za istraživanje i razvoj. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposlena je od 1999. godine i do sada je obavljala sljedeće poslove i zadatke: od 01.04.1999. godine - projektant informatičkih sistema, od 01.09.2002. godine - glavni inžinjer za računarske mreže, od 01.08.2005. godine - zamjenik načelnika Uprave. Dužnost načelnika Uprave obavlja od 01.02.2011. godine.

Kontakt

051/334-339
051/334-387
ikt@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • planira, organizuje, realizuje i nadzire rad u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kroz projektovanje, implementaciju i administriranje integrisanog informaciono-komunikacionog sistema Ministarstva,
 • izrađuje Plan bezbjednosti informaciono-komunikacionog sistema Ministarstva, u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbjednosti RS i podzakonskim aktima, Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH;
 • izrađuje Politiku bezbjednosti IK sistema Ministarstva,
 • prati propise i predlaže normativno regulisanje iz oblasti IKT,
 • nosilac je poslova na unapređenju i razvijanju sistema zaštite informaciono-komunikacionih sistema,
 • planira i uvodi odgovarajuće tehnologije i procedure i definiše mehanizme zaštite podataka,
 • utvrđuje i organizuje jedinstven funkcionalni sistem elektronske obrade, prenosa, kriptozaštite i razmjene klasifikovanih podataka u Ministarstvu i stara se o njegovom održavanju i funkcionisanju,
 • koordinira rad iz oblasti primjene IKT sa organizacionim jedinicama Ministarstva u sjedištu i policijskim upravama vrši instruktivno-nadzornu funkciju nad radom unutrašnjih organizacionih jedinica po liniji rada Uprave,
 • predlaže i organizuje stručno-specijalističke obuke i druge načine usavršavanja za zaposlene.

Nosilac je:

 • aktivnosti u primjeni novih IK tehnologija u radu Ministarstva;
 • poslova projektovanja, administriranja i zaštite IK infrastrukture Ministarstva;
 • poslova projektovanja, razvoja i administriranja aplikacija i baza podataka Ministarstva i njihove implementacije u skladu sa zakonom;
 • planiranja i uvođenja Internet servisa i elektronskih servisa, infrastrukture javnog ključa, digitalnog potpisa, digitalnog sertifikata, digitalnog dokumenta, integrisanih rješenja za prenos podataka, govora i slike;
 • upravljanja projektima koje implementira Ministarstvo za potrebe provođenja zakona i unapređenja rada;
 • aktivnosti vezanih za elektronsku razmjenu podataka sa drugim institucijama;
 • aktivnosti tehničke podrške krajnjim korisnicima u Ministarstvu u periodu 24/7/365 (Help Desk).


Organizaciona šema