Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

MINISTAR


Ministar

Siniša Karan, je rođen 1962. godine u Belom Manastiru. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu, a magistrirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci. Doktor pravnih nauka je postao 2009. Redovni je profesor u oblasti “Teorije države i prava” na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” i na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta Banja Luka. Napisao je nekoliko udžbenika ustavnog prava, kao i više od 30 naučnih i stručnih radova.
Radio je u organima unutrašnjih poslova na radnim poslovima i zadacima: komandira Stanice policije Kupres, sekretara SUP-a Kupres, načelnik Odjeljenja kriminaliteta Stanice javne bezbjednosti Centra Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a Republike Srpske, načelnik Kriminalističko-istražnog odjeljenja i Finansijsko-obavještajnog odjeljenja pri Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
Od 2008. radio je u Službi predsjednika Republike Srpske kao savjetnik za bezbjednost, a od 2009. do 2019. obavljao je dužnost generalnog sekretara predsjednika Republike. Novembra 2016. izabran je za arbitra Republike Srpske u arbitraži spornog dijela granice na području Brčkog. Novembra 2018. imenovan je za predsjedavajućeg Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske. Od januara 2019. godine do 23. decembra 2022. godine obavljao je dužnost generalnog sekretara Vlade Republike Srpske

Kontakt

051/338-478
051/338-844
mup@mup.vladars.rs
Trg Republike Srpske br.1, 78000 Banja Luka


Organizaciona šema