Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE


Načelnik uprave

Srđan Obradović, rođen je 22.10.1981. godine, u Sarajevu. Završio je Gimnaziju "Sveti Sava" u Prijedoru i Pravni fakultet u Banja Luci. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposlen je od 2010. godine. U Upravi za pravne i kadrovske poslove obavljao je poslove i zadatke pripravnika, višeg stručnog saradnika, šefa odsjeka, načelnika odjeljenja i zamjenika načelnika uprave. Dužnost načelnika Uprave za pravne i kadrovske poslove obavlja od 04.01.2021. godine. Oženjen je i otac je dvoje djece.

Kontakt

051/334-348
051/334-399
pravniikadrovskiposlovi@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


  • prati, proučava i sagledava dejstvo i posljedice zakona i drugih propisa i stručnih objašnjenja iz oblasti unutrašnjih poslova i na osnovu toga predlaže i učestvuje u izradi njihovih izmjena i dopuna,
  • analizira uzroke i posljedice nezakonitosti i propusta u radu unutrašnjih organizacionih jedinica Ministarstva i predlaže mjere za njihovo otklanjanje,
  • prati blagovremenost donošenja opštih propisa za izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnjih poslova i njihovu usklađenost sa zakonom,
  • daje stručna mišljenja u vezi sa određenim pravnim pitanjima,
  • vrši nadzor nad izvršavanjem upravnih unutrašnjih poslova u organizacionim jedinicama Ministarstva,
  • sprovodi drugostepeni upravni postupak po žalbama građana na rješenja osnovnih organizacionih jedinica iz oblasti upravnih unutrašnjih poslova i prvostepeni upravni postupak u toj oblasti koji je u nadležnosti Ministarstva u sjedištu,
  • prati i analizira stanje kadrova i ostvarivanje kadrovske politike,
  • prati i analizira funkcionisanje organizacije Ministarstva,
  • priprema rješenja za rješavanje radno-pravnog statusa.

Organizaciona šema