Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA POLICIJE


Načelnik uprave

Miloš Brkić, rođen je 02.04.1979. godine u Gradišci. Završio je Policijsku akademiju u Beogradu 2003. godine i stekao akademsko zvanje diplomirani oficir policije.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske je zaposlen od 1997. godine. U prethodnom periodu obavljao je poslove i zadatke: policajac, inspektor za opšti kriminalitet, pomoćnik komandira u Policijskoj stanici Srbac, zamjenik komandira u Policijskoj stanici Laktaši, komandir Policijske stanice Banja Luka - Centar, načelnik Stanice javne bezbjednosti Gradiška, načelnik Sektora policije u Centru javne bezbjednosti Banja Luka, načelnik Policijske uprave Gradiška i načelnik Policijske uprave Banja Luka.
Dužnost načelnika Uprave policije obavlja od marta 2023. godine.

Kontakt

051/334-347
051/334-390
up@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • prati, usmjerava i usklađuje rad policijskih uprava, policijskih stanica, jedinice žandarmerije, policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja i jedinica policije, pruža im stručnu pomoć u izvršavanju poslova i zadataka iz njihovog djelokruga,
 • prati stanje javne bezbjednosti iz djelokruga policije i nalaže mjere za njegovo unapređenje,
 • ostvaruje uvid u stanje bezbjednosti saobraćaja na putevima i bezbjednost prevoza eksplozivnih i drugih opasnih materija i s tim u vezi preduzima odgovarajuće mjere,
 • vrši praćenje i obradu prekršaja evidentiranih radarskim sistemima,
 • organizuje predavanja za nepoštivanja o posljedicama koje proizilaze iz nepoštovanja ili nepoznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima
 • organizuje i učestvuje u vršenju vanrednih obezbjeđenja,
 • vrši inspekcijski nadzor i kontrolu nad radom policijskih uprava, policijskih stanica, policijskih stanica za bezbjednost saobraćaja i jedinica policije i pruža im stručnu pomoć,
 • učestvuje u izradi nastavnog plana i programa redovne obuke, te učestvuje u pripremi zakonskih i drugih propisa kojima se regulišu poslovi i zadaci, organizacija, postupanja i druga pitanja koja se odnose na policiju,
 • daje saglasnost na prijedloge rasporeda radnika po liniji rada Uprave,
 • planira, nadzire i kontroliše preventivni i problemski orjentisan rad policije i učestvuje u organizaciji i razvijanju preventivnih poslova policije,
 • uspostavlja sistem prikupljanja i obrade podataka potrebnih za preventivni rad,
 • vrši analitičko informativne poslove iz oblasti prevencije,
 • analizira zakonsku regulativu i predlaže mjere i rješenja sa ciljem unapređenja prevencije,
 • ostvaruje saradnju sa drugim institucijama radi preduzimanja zajedničkih aktivnosti na bezbjednosnoj prevenciji,
 • predlaže, planira i realizuje preventivne kampanje i aktivnosti, te u tom smislu ostvaruje potrebnu saradnju sa sredstvima javnog informisanja,
 • primjenjuje osnovne principe rada policije u zajednici, prati i usmjerava rad na implementaciji rada policije u zajednici i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

JEDINICA ŽANDARMERIJE

Jedinica žandarmerije izvršava složenije poslove i zadatke u skladu sa Ustavom i Zakonom u cilju obezbjeđenja bezbjednosti građana, te njihove imovine na području Republike Srpske. Daje podršku Jedinicama žandarmerije u policijskim upravama, rukovodi jedinicama u slučajevima kada se angažuju dvije ili više jedinica žandarmerije u PU na teritoriji Republike Srpske. Pruža pomoć operativnim upravama u sjedištu u izršavanju njihovih zadataka, vrši poslove održavanja JRiM na javnim skupovima sa povećanim rizikom i učestvuju u uspostavljanju JRiM kada je on narušen u većem obimu, podršku redovnim policijskim snagama u izvođenju policijskih akcija sa visokim rizikom, vrši blokade i pretrese terena u cilju pronalaženja i hvatanja izvršilaca krivičnih djela, pronalaženja žrtava nad kojima su izvršena ova djela i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom.

Jedinica žandarmerije konjica i službeni psi

Izvršava poslove i zadatke upotrebom službenih konja i službenih pasa, obezbeđuje javne skupove povećanog rizika i uspostavlja javni red i mir narušen u većem obimu, sprovodi složenije asistencije, blokade i racije, pruža pomoć u vanrednim situacijama, vrši policijske poslove kada je neophodna upotreba službenih konja (patrolna delatnost na izletištima, kupalištima, pješačkim i turističkim zonama i sl.) i službenih pasa, učestvuje u traganju za nestalim licima posebno u slučajevima elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, angažuje se u traganju i hvatanju izvršioca krivičnih djela koji pružaju otpor, pronalaženju eksplozivnih naprava i opojnih droga, kao i drugih predmeta i tragova krivičnih djela.

Organizaciona šema