Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA MRKONJIĆ GRAD


Načelnik policijske uprave

Milan Milekić, rođen je 24.01.1977. godine u Mrkonjić Gradu. Završio je Višu školu unutrašnjih poslova u Banjoj Luci 2003. godine, a 2009. godine diplomirao je na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci i stekao akademsko zvanje diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku. U MUP-u Republike Srpske, zaposlen je od 2003. godine. U prethodnom periodu obavljao je poslove i zadatke: inspektor za borbu protiv narkomanije, šef grupe za borbu protiv narkomanije, pomoćnik komandira u Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije u Stanici javne bezbjednosti Mrkonjić Grad, Načelnik Stanice javne bezbjednosti Mrkonjić Grad.
Dužnost načelnika Uprave policije Mrkonjić Grad obavlja od 06.04.2017. godine.

Kontakt

050/211-042 - centrala
050/211-391 - faks
Boraca srpskih bb, 70 260 Mrkonjić Grad


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
Božana Vulin

065/912-775
portparolpu.mg@mup.vladars.rs

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Kontakt Mapa
PS MRKONJIĆ GRAD Boraca Srpskih bb 70260 Mrkonjić Grad 050/211-042
050/211-391
psmrkonjicgrŕd@mup.vlŕdŕrs.rs
PS BS MRKONJIĆ GRAD Boraca Srpskih bb 70260 Mrkonjić Grad 050/211-042
050/211-391
PS JEZERO

PS ŠIPOVO Prve šipovačke brigade br.11 70270 Šipovo 050/371-195
050/371-195
pssipovo@mup.vlŕdŕrs.rs
PS RIBNIK 5 Korpusa NOV i POJ bb 79287 Ribnik 050/431-455
050/431-455
psribnik@mup.vlŕdŕrs.rs