Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

PUTNA ISPRAVA


Izdavanje putne isprave
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave (dobija se i popunjava na lokaciji) prilaze se:
  1. Licna karta ili druga javna isprava, iz koje se moze utvrditi identitet, prebivaliste i drzavljanstvo BiH,
  2. Putna isprava ciji je rok vazenja istekao (osim ako je ukradena ili izgubljena),
  3. Dokaz o uplati cijene putne isprave u iznosu od 50,00 KM (uplatnica), odnosno uplata cijene putne isprave (50,00 KM) i naknada od 200,00 KM (ukoliko se radi o izdavanju hitne putne isprave koja se izdaje po zahtjevu stranke u roku od 72 sata),
  4. dokaz o placenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 KM.

Prilikom podnosenja zahtjeva za izdavanje putne isprave od podnosioca zahtjeva se uzimaju biometrijski podaci (slika, otisci prstiju i potpis). Zahtjev za izdavanje putne isprave je elektronski obrazac i popunjava se na salteru nadleznog organa za izdavanje putne isprave.

Izdavanje putne isprave maloljetnom licu
Za izdavanje putne isprave neophodno je prisustvo oba roditelja.
Uz zahtjev za izdavanje putne isprave za maloljetno lice (dobija se i popunjava na lokaciji), potrebno je priloziti.
  1. Izvod iz maticne knjige rodenih,
  2. Ukoliko je dijete rodeno van BiH, prilaze se i uvjerenje o drzavljanstvu BiH.
Putna isprava za maloljetna lica koja nisu navrsila Z godine izdaje se sa rokom vazenja od Z godine
- cijena putne isprave je 30, 00 KM i administrativna taksa u iznosu od 5,00 KM Putna isprava za maloljetna lica u dobi od Z-18 godina izdaje se sa rokom vazenja od 5 godina
- cijena putne isprave je 40, 00 KM i administrativna taksa u iznosu od 5,00 KM Prilikom podnosenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetno lice se uzimaju biometrijski podaci (slika, otisci prstiju i potpis), izuzetak su maloljetna lica do 12 godina od kojih se ne uzimaju otisci prstiju i potpis. Za maloljetna, odnosno poslovno nesposobna lica, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja, odnosno drugi zakonski zastupnik. Izuzetno od naprijed navedenog, putna isprava ce se izdati,
1. ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice,
2. ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivalista ili boravista,
Z. ako je jedan od roditelja nedostupan organu nadleznom za izdavanje putne isprave,
4. ako je jednom od roditelja, odlukom suda, dodijeljeno starateljstvo nad djetetom, osim u slucaju da istom odlukom suda, izdavanje putne isprave i putovanje djeteta u inostranstvo, nije uslovljeno saglasnoscu oba roditelja
Ako je odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva, izdavanje putne isprave uslovljeno saglasnoscu oba roditelja, nadlezni organ ce od drugog roditelja, kojem nije dodjeljeno staratelüstvo nad maloljetnim licem, zatraziti pismeno izjasnjenje o davanju saglasnosti za izdavanje putne isprave. Ukoliko je nepoznato prebivaliste ili boraviste drugog roditelja nadlezni organ ce izvrsiti provjere kroz raspolozive evidencije i shodno izvrsenim provjerama rijesiti zahtjev. Ukoliko je maloljetno lice, za koje se podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave rodeno u vanbracnoj zajednici, a drugi roditelj odbije dati saglasnost za izdavanje putne isprave, nadlezni organ ce od nadlezne sluzbe socijalne zailite zatraziti pismeno misljenje o opravdanosti izdavanja putne isprave bez saglasnosti drugog roditelja, te u skladu sa pomenutim misljenjem rijesiti zahtjev.

Gubljenje, unistenje ili krada putne isprave
U slucaju gubljenja, unistenja ili krade putne isprave na teritoriji BiH, potrebno je na obrascu GPI-1 gubitak, unistenje ili kradu prijaviti nadleznom policijskom organu na tetitoriji na kojoj je pasos izgubljen, unisten ili ukraden. Uz navedeni obrazac, potrebno je dostaviti uplatnicu o proglasenju pasosa nevazecim (uplacuje se na racun *Sluzbenog glasnika Republike Srpske” na salteru poste ili banke).

Gubljenje, unistenje ili krada putne isprave u inostranstvu
  1. Gubitak, unistenje ili kradu putne isprave u inostranstvu je potrebno prijaviti najblizem diplomtsko konzularnom predstavnistvu BiH u inostranstvu         (obrazac   GPI-2)
  2. Priloziti dokaz o datoj izjavi nadleznom policijskom organu o okolnostima gubitka, unistenja ili krade pasosa,
  3. Dostaviti uplatnicu o oglasenju pasosa nevazecim.

Obrasci