Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

SMS servisi, provjere putem jedinstvenog broja 091 110 122


Kazneni bodovi


Kaznene bodove građanin može provjeriti slanjem SMS poruke odgovarajućeg sadržaja na jedinstveni broj telefona 091 110 122 i to za:
a.  Pojedinačni iznos kaznenih bodova izrečenih po određenom prekršajnom nalogu- slanjem tekstualne poruke: „bodovi [broj_prekršajnog_naloga]“ (npr. „bodovi 0020110002“)

 Kao odgovor se dobija broj kaznenih bodova za navedeni broj prekršajnog naloga.
b.  Ukupan iznos bodova (važećih i nevažećih) - slanjem tekstualne poruke: “bodovi sve

 Kao odgovor se dobija ukupan broj kaznenih bodova po svim prekršajnim nalozima.

Napomena: Prilikom slanja poruke, tekst poruke nema ograničenje u korištenju malih i velikih slova. Važno je da se tekst poruke napiše u napred opisanom formatu.
VAŽNO: Preduslov za korištenje SMS usluge MUP-a RS je da građanin lično prijavi svoj broj telefona kod organizacione jedinice MUP-a RS nadležne za izdavanje dokumenata u mjestu u kojem građanin ima prijavljeno prebivalište/boravište. Prijavu broja telefona građanin može izvršiti prilikom:
- podnošenja zahtjeva za izdavanje dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava),
- registracije vozila, ili
- naknadno.
Cijena SMS usluge je 0,10 KM po poruci koju građanin pošalje.
Uslugu SMS servisa mogu da koriste svi građani Republike Srpske bez obzira da li su pretplatnici mobilne telefonije kod Mtel-a, Eronet-a ili BH Telekoma.