Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

CENTAR ZA OBUKU


Načelnik

Vedran Simić, rođen 08.11.1981. godine u Travniku. Osnovnu i Srednju školu unutrašnjih poslova završava u Banjoj Luci i 2000. godine zasniva radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Nakon završenih studija na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu stiče zvanje diplomiranog pravnika za bezbjednost i kriminalistiku.
Kroz dugogodišnju policijsku službu obavljao je sljedeće poslove i zadatke: policajac u Policijskoj stanici Potkozarje i Jedinici za podršku, policajac specijalista za antiteroristički tim, vođa grupe antiteroristički tim, vođa tima u "A" timu Specijalne jedinice policije, komandir voda u Jedinici za osnovnu i specijalističku obuku - Policijska akademija, komandir "C" tima, inspektor - koordinator policijskih pregovarača u Specijalnoj jedinici policije, pomoćnik komandanta za operativno - nastavne poslove u Specijalnoj jedinici policije, zamjenik komandanta u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici.
Od decembra 2020. godine obnaša funkciju načelnika Centra za obuku.
Oženjen je i otac troje djece.

Kontakt

051/330-810
051/491-543
czo@mup.vladars.rs
Kuljanska 66, Zalužani, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


Centar za obuku organizuje i sprovodi:
  • policijsku obuku iz oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika,
  • pruža podršku u realizaciji obuke Specijalnoj antiterorističkoj jedinici kao i Upravi za policijsku obuku,
  • izrađuje prijedloge podzakonskih akata i pojedinačnih akata vezanih za nadležnost i djelovanje Centra za obuku,
  • koordinira, organizuje i usmjerava rad Jedinica, timova i odjeljenja Centra za obuku,
  • sarađuje u izradi Programa obuke policijskih službenika,pruža stručnu pomoć i vrši instruktivno usmjeravanje u cilju što kvalitetnije realizacije navedenog programa,
  • predlaže mjere za unapređenje stručnog usavršavanja i daje inicijative i prijedloge za izradu nastavnih planova i programa,
  • izdaje isprave o stepenu stručne osposobljenosti po završetku stručnog usavršavanja i vodi potrebne evidencije

Organizaciona šema