Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Eksplozivne materije i poslova zastite od pozara


Dokumenta koja izdaje MUP u sjedistu ili PU

Redni broj

Naziv dokumenta kojeg izdaje MUP u sjedistu ili PU

Potrebna dokumentacija

Taksa

 1.  

Rjesenje o reviziji tehnicke dokumentacije na mjere i normative zastite od pozara

 • Zahtjev –obrazac 1.
 • lokacijski uslovi
 • UT uslovi
 • Projektno tehnicka dokumentacija
 • Popis projekata
 • Elaborat zastite od pozara
 • Dokaz o uplati

Na osnovu odluke o visini i nacinu naplate obrazaca i usluga

 1.  

Saglasnost na mjere i normative zastite od pozara, predvidene u projektnoj dokumentaciji-magacini eksploziva i skladista zapaljivih tecnosti i gasova

 • Zahtjev –obrazac 1a.
 • lokacijski uslovi
 • UT uslovi
 • Projektno tehnicka dokumentacija
 • Popis projekata
 • Elaborat zastite od pozara
 • Dokaz o uplati

Na osnovu odluke o visini i nacinu naplate obrazaca i usluga

 1.  

Saglasnost na izvedene mjere i normative zastite od pozara, predvidene u tehnickoj dokumentaciji

 • Zahtjev –obrazac 2.
 • Saglasnost na projektovane mjere ZOP
 • Popis strucnih nalaza o izvrsenim mjerenjima
 • Dokaz o uplati

Na osnovu odluke o visini i nacinu naplate obrazaca i usluga

 1.  

Ovlascenje za izradu elaborata zastite od pozara

 • Zahtjev –obrazac 3.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Kopije diploma i uvjerenja o polozenim strucnim ispitima zaposlenih radnika
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Dokaz o uplati

500,00

 1.  

Odobrenje za lokaciju skladista eksplozivnih materija

 • Zahtjev –obrazac 4.
 • Situacioni plan terena
 • Tehnicki opis terena
 • Tehnicki opis objekta
 • Popis vrsta i kolicina eksplozivnih materija
 • Dokaz o uplati

Na osnovu odluke o visini i nacinu naplate obrazaca i usluga

 1.  

Odobrenje za lokaciju objekta za zapaljive tecnosti i gasove (do i preko 1000m3 zapaljive tecnosti ili do i preko 30m3 gasa)

 • Zahtjev –obrazac 5.
 • Situacioni plan terena
 • Tehnicki opis terena
 • Tehnicki opis objekta
 • Popis vrsta i kolicina zapaljivih tecnosti/gasova
 • Dokaz o uplati

Na osnovu odluke o visini i nacinu naplate obrazaca i usluga

 1.  

Odobrenje za trgovinski promet eksplozivnih materija

 • Zahtjev –obrazac 6.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Kopija odobrenja za upotrebu skladista
 • Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti radnika za rukovanje eksplozivnim materijama u prometu
 • Dokaz o uplati naknade

2.500,00

 1.  

Odobrenje za stavljanje u promet eksplozivnih materija

 • Zahtjev –obrazac 7.
 • Opis namjene eksplozivne materije
 • Strucno misljenje o ispitivanju
 • Uputstvo o nacinu upotrebe i unistavanja
 • Dokaz o uplati naknade

200,00

 1.  

Odobrenje za nabavku pirotehnickih proizvoda i protivgradnih raketa-uvoz

 • Zahtjev –obrazac 8.
 • Spisak pirotehnickih proizvoda
 • Dokaz o uplati naknade

200,00

 1.  

Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija preko granice BiH i preko teritorije Republike Srpske

 • Zahtjev –obrazac 9.
 • Spisak eksplozivnih materija
 • Rjesenje Ministarstva vanjske trgovine BiH
 • Rjesenje FMUP za prevoz preko teritorije FBiH
 • dokaz o uplati naknade

100,00

 1.  

Odobrenje za ispitivanje rucnih i prevoznih aparata za gasenje pocetnog pozara

 • Zahtjev –obrazac 10.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Spisak raspolozive opreme u skladu sa pravilnikom
 • Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti radnika servisera
 • Dokaz o uplati naknade

500,00

 1.  

Odobrenje za kontrolno ispitivanje sistema za dojavu i gasenje pozara, uredaja za kontrolno i zastitno djelovanje i uredaja za sprecavanje sirenja pozara

 • Zahtjev –obrazac 11.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Ovjeren spisak instrumenata i opreme za servisiranje instalacija i uredaja
 • Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti radnika servisera
 • Kopije diploma i uvjerenja o polozenim strucnim ispitima zaposlenih radnika
 • Dokaz o uplati naknade

500,00

 1.  

Odobrenje za obavljanje strucnog osposobljavanja vozaca motornih vozila kojima se prevoze opasne materije

 • Zahtjev –obrazac 12.
 • Rjesenje o registraciji kod privrednog suda
 • Pravilnik o organizaciji i nacinu strucnog osposobljavanja lica koja ucestvuju u prevozu opasnih materija
 • Skica poligona za izvodenje prakticnih vjezbi, sa opisom tehnickih osobina i upotrebnom dozvolom
 • Dokaz o uplati naknade

1000,00

 1.  

Polaganje strucnog ispita za vozaca motornih vozila kojima se prevoze opasne materije – ADR

Izgled sertifikata mozete pogledati -ovdje

 • Zahtjev –obrazac 13.
 • Fotokopija vozacke dozvole
 • Fotokopija licne karte
 • Potvrda ovlastenog preduzeca o izvrsenoj strucnoj obuci
 • Uvjerenje o nevozenju krivicnog postupka
 • Dokaz o uplati troskova polaganja – 150,00
 • Dokaz o uplati naknade za izradu ADR sertifikata

150,00
20,00

 1.  

Polaganje strucnog ispita za radnike koji rade na poslovima sprovodenja zastite od pozara

 • Zahtjev –obrazac 14.
 • Izvod iz maticne knjige rodenih
 • Ovjeren prepis diplome ili svjedocanstva o zavrsenoj skoli
 • Potvrda preduzeca o vrsti poslova na kojima je kandidat radio i o radnom iskustvu
 • Dokaz o uplati naknade

300,00

 1.  

Odobrenje za nabavku eksplozivnih materija

 • Zahtjev –obrazac 15.
 • Spisak eksplozivnih proizvoda
 • Dokaz o uplati naknade

50,00

 1.  

Odobrenje za nabavku pirotehnickih proizvoda

 • Zahtjev –obrazac 16.
 • Spisak pirotehnickih proizvoda
 • Dokaz o uplati naknade

10,00

 1.  

Odobrenje za prevoz eksplozivnih materija na teritoriji RS

 • Zahtjev –obrazac 17.
 • Spisak eksplozivnih proizvoda
 • Dokaz o uplati naknade

50,00

 1.  

Odobrenje za postavljanje i upotrebu postrojenja i uredaja sa koriscenjem zapaljivih tecnosti i gasova ili privremenih pumpnih stanica za snabdjevanje dizel-gorivom (D-2) motornih vozila

 • Zahtjev –obrazac 18.
 • Situacioni plan terena,
 • Tehnicki opis terena,
 • Tehnicki opis objekta,
 • Popis vrsta i kolicina zapaljivih tecnosti/gasova ,
 • Dokaz o uplati naknade

150,00

 1.  

Odobrenje za priredivanje vatrometa

 • Zahtjev –obrazac 19.
 • Spisak pirotehnickih sredstava,
 • Elaborat o izvodenju vatrometa,
 • Dokaz o uplati naknade.

150,00

 1.  

Odobrenje za postavljanje kontenera i privremenih skladista eksplozivnih materija u kolicini do 500 kg

 • Zahtjev –obrazac 20.
 • Situacioni plan terenana kome se namjerava graditi objekat,
 • Tehnicki opis terena,
 • Tehnicki opis objekta,
 • Popis vrsta i kolicina ekspl. materija koje ce se skladistiti,
 • Dokaz o uplati naknade.

Na osnovu odluke o visini i nacinu naplate obrazaca i usluga

 1.  

Uvjerenja o pozaru

10,00

 1.  

Ucesce inspektora u komisiji

70,00 po kandidatu

 1.  

Misljenja na clanove komisije za provjeru strucnog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i zapaljivim tecnostima i gasovima

 • Zahtjev –obrazac 23.
 • Ovjerene kopije diploma predlozenih clanova,
 • Kopije uvjerenja o polozenom strucnom ispitu predlozenih clanova,
 • Kopije licenci i dr. potvrda predlozenih clanova,
 • Dokaz o uplati naknade

150,00

 1.  

Polaganje strucnog ispita za profesionalnog vatrogasca i rukovodioca akcije gasenja pozara

 • Zahtjev –obrazac 24.
 • Ovjerena kopija diplome o stecenoj strucnoj spremi,odn. str. klvalifikaciji,
 • Potvrda preduzeca sa podacima o vremenu provedenom na strucnoj obuci,
 • Dokaz o uplati troskova za polaganje ispita (150KM za vatrogasca, 250KM za ruk. akc. gasenja poz.),
 • Kopija uvjrenja o plozenom strucnom ispitu za profesionalnog vatrogasca
 • (samo za kandidata koji polaze ispit za rukovodioca akcije gasenja pozara)

Na osnovu odluke o visini i nacinu naplate obrazaca i usluga

 1.  

Odobrenje za trgovinski promet na malo pirotehnickih proizvoda za zabavu 1. i 2. razreda, u prodajnim objektima pirotehnickih proizvoda

 • Zahtjev –obrazac 25.
 • Upotrebna dozvola za poslovni prostor
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Rjesenje opsinske/gradske uprave sa odgovarajucom sifrom djelatnosti
 • Dokaz o uplati naknade

200,00

 1.  

Misljenje za stavljanje u promet na teritoriji Republike Srpske proizvoda i opreme za zastitu od pozara

 • Zahtjev stranke
 • Atestna dokumentacija (cetrifikat o uskladenosti, izvjestaj o ispitivanju, izvjestaj o klasifikaciji, izjave proizvodaca...)
 • Dokaz o uplati naknade

150,00

 1.  

Misljenja na prostorne, urbanisticke i regulacione planove, kao i njihove izmjene i dopune (Zakon o zastiti od pozara- Sl.glasnik Republike Srpske 94/19, clan19. Stav2.)

 • Zahtjev Administrativne sluzbe opstine/grada za davanje misljenja
 • Regulacioni, urbanisticki ili prostorni plan u stampanom ili elektronskom obliku

-


Kontakt osobe u MUP-u u sjedistu i Policijskim upravama sa instrukcijama za placanje naknada mozete pogledati ovdje