Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

RJESENjE ZA OBAVLjANjE POSLOVA FIZICKOG OBEZBJEDENjA



Koji su uslovi za dobijanje rjesenja za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja?
Ovlascenje za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja moze se izdati licu koje:
a) je drzavljanin Republike Srpske ili BiH i ima prebivaliste u Republici Srpskoj,
b) je punoljetno,
v) svojim dosadasnjim nacinom zivota, ponasanjem ili aktivnoscu ukazuje da ce odgovorno obavljati poslove,
g) ima opstu zdravstvenu sposobnost i posebnu dusevnu i fizicku sposobnost, sto dokazuje potvrdom ovlascene zdravstvene ustanove,
d) ima najmanje srednju strucnu spremu i
d) ima pred ispitnom komisijom Ministarstva polozen strucni ispit za obavljanje poslova fizickog  i tehnickog obezbjedenja.
Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje ovlascenja?

Zahtjev za izdavanje ovlascenja podnosi se Centru javne bezbjednosti prema mjestu prebivalista podnosioca zahtjeva. Ukoliko CJB utvrdi da su propisani uslovi ispunjeni, podnosilac zahtjeva se obavjestava da moze pristupiti obuci, nakon koje polaze strucni ispit za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja.

Uvjerenje o polozenom strucnom ispitu za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja podnosilac zahtjeva dostavlja CJB, koji u skladu sa prilozenim i utvrdenim dokazima donosi rjesenje, odnosno izdaje ovlascenje za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja.

Koja su lica oslobodena od polaganja strucnog ispita?

Lice koje ima tri godine radnog staza na policijskim poslovima u Ministarstvu, vojnobezbjednosnim poslovima Ministarstva odbrane, odnosno Vojne policije, te drugim poslovima bezbjednosne prirode, obavjestajnim, istraznim poslovima ili poslovima izvrsenja krivicnih i prekrsajnih sankcija ne polaze strucni ispit.

Kojim licima se nece izdati ovlascenje?

Ovlascenje se nece izdati licu osudenom za krivicno djelo koje se goni po sluzbenoj duznosti, kao i licu koje je osudeno za krivicno djelo pocinjeno iz koristoljublja ili za krivicno djelo pocinjeno iz necasnih pobuda ili koje ga cini moralno nepodobnim za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja, niti licu koje je kaznjavano za prekrsaje javnog reda i mira s obiljezjima nasilja ili za druge prekrsaje koji ga cine nepodobnim za obavljanje djelatnosti obezbjedenja lica i imovine.

Ovlascenje se nece izdati ni licu koje svojim dosadasnjim ponasanjem ukazuje na nepouzdanost za obavljanje tih poslova, a posebno koje cesce i prekomjerno uziva alkohol, iskazuje strast za kockanjem ili rasipnistvom, ima sklonosti ka nasilju u porodici ili iz drugih razloga koji su suprotni moralu sredine u kojoj zivi.