Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE


Načelnik uprave

Snežana Radivojević, rođena je 04.07.1980. godine u Bijeljini, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Višu školu unutrašnjih poslova završila je Banjaluci 2005. godine, a Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banjaluka, 2008. godine.
Radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova je zasnovala 2005. godine kao pripravnik u Odjeljenju za poslove obezbjeđenja ličnosti i objekata, Uprava policije. Obavljala je sledeće poslove i zadatke: inspektor kriminalističke policije u Odsjeku za sprečavanje krvnih i seksualnih delikata, Odjeljenja za sprečavanje opšteg kriminaliteta, Sektor kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, zatim inspektor kriminalističke policije u Odjeljenju za finansijske istrage i pranje novca Uprave kriminalističke policije, a potom je raspoređena na poslove i zadatke zamjenika načelnika Uprave kriminalističke policije.
Dužnost načelnika Uprave je preuzela 22.03.2023. godine.

Kontakt

051/334-374
051/334-381
ukp@mup.vladars.rs
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • vrši obradu najsloženijih krivičnih djela;
 • vrši poslove kontrole, nadzora i instruktivnog usmjeravanje rada svih organizacionih i jedinica za podršku kriminalističke policije na poslovima suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela u oblasti ekonomskog kriminaliteta, opšteg kriminaliteta, uz podršku kriminalističko-obavještajnih analiza, kriminalističko-tehničkih metoda i sredstava, posebnih operativnih poslova i potraga;
 • vrši nadzor nad zakonitosti rada organizacionih i jedinica za podršku na poslovima suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela, pronalaženja i hvatanja izvršilaca krivičnih djela i obezbjeđenja potrebnih dokaza za uspješno vođenje krivičnog postupka;
 • predlaže mjere, određuje rokove, određuje obaveze policijskih uprava u oblasti kontrole naloženih mjera,
 • prati realizaciju, predlaže sankcije i mjere unapređenja;
 • prati, proučava i analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta i primjenu kriminalističko-tehničkih metoda, kriminalističko obavještajne analize i posebnih operativnih poslova;
 • usmjerava rad drugih organizacionih jedinica na poslovima kriminaliteta; preduzimanja mjere na unapređenju organizacije, vršenja poslova i poslova poboljšanja efikasnosti u suzbijanju i otkrivanju kriminaliteta;
 • priprema podzakonske propise kojima se reguliše rad i postupanje na suzbijanje kriminaliteta;
 • priprema programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja;
 • priprema analitičko-informativne materijale iz djelokruga rada;
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim državnim organima;
 • objavljuje - raspisuje potjernice i objave;
 • izdaje registar i glasnik potjernica;
 • postupa po relevantnim saznanjima obavještajno bezbjednosne službe kada se odnose na djelokrug rada Uprave;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Uprave.

Organizaciona šema