Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA I EKSTREMIZMA


Načelnik uprave
Kontakt

051/330-840
051/491-526
ubpte@mup.vladars.rs
Kuljanska 66, Zalužani, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • obradu krivičnih djela iz oblasti terorizma i ekstremizma kao i ratnih zločina i krivičnih djela po međunarodnom humanitarnom pravu,
 • vrši poslove kontrole, nadzora i instruktivnog usmjeravanja rada svih organizacionih jedinica MUP-a Republike Srpske nadležnih za rad po navedenim krivičnim djelima uz podršku kriminalističko-obavještajnih analiza, kriminalističko-tehničkih metoda i sredstava i posebnih operativnih poslova,
 • vrši nadzor nad zakonitošću rada tih organizacionih jedinica, predlaže mjere, određuje rokove, određuje obaveze policijskih uprava u oblasti kontrole naloženih mjera, a sve s ciljem prevencije, otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela iz oblasti terorizma i ekstremizma kao i otkrivanja i rasvjetljavanja ratnih zločina i krivičnih djela po međunarodnom humanitarnom pravu,
 • za potrebe vođenja analitičke istrage koristi sve raspoložive baze podataka Ministarstva kao i podatke i informacije iz svih otvorenih izvora,
 • pod uslovom i na način propisan zakonom, izdvaja i koristi slučajne nalaze prikupljene istražnim i posebnim istražnim radnjama radi pokretanja nove istrage ili dopune postojećih istraga,
 • prati realizaciju, predlaže mjere unapređenja, prati, proučava i analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta iz svoje nadležnosti kao i primjenu kriminalističko-tehničkih metoda, kriminalističko obavještajne analize i posebnih operativnih poslova,
 • usmjerava rad drugih organizacionih jedinica na poslovima borbe protiv terorizma i ekstremizma i njihove prevencije,
 • preduzima mjere na unapređenju organizacije, vršenja poslova i poslova poboljšanja efikasnosti na polju borbe protiv terorizma i ekstremizma,
 • priprema podzakonske propise kojima se reguliše rad i postupanje na polju borbe protiv terorizma i ekstremizma,
 • priprema programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja, priprema analitičko-informativne materijale iz djelokruga rada,
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim državnim organima,
 • postupa po relevantnim saznanjima obavještajno bezbjednosne službe kada se odnose na djelokrug rada Uprave,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Uprave.

Organizaciona šema