Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Vozacka dozvola


Nova vozacka dozvola

Za izdavanje vozacke dozvole potrebno je priloziti:

Uz zahtjev za izdavanje vozacke dozvole (zahtjev se dobija i popunjava na lokaciji), potrebno je priloziti:

 1. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se trazi vozacka dozvola, koje ne moze biti starije od dvanaest mjeseci,
 2. uvjerenje o polozenom vozackom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se trazi izdavanje vozacke dozvole,
 3. dokaz o prebivalistu, odnosno boravistu (uvidom u licnu kartu),
 4. dokaz o odobrenom boravku stranog drzavljanina,
 5. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.
Produzenje vazenja vozacke dozvole
Uz zahtjev za izdavanje vozacke dozvole potrebno je priloziti.
 1. ranije izdatu vozacku dozvolu,
 2. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 KM,
Nestanak vozacke dozvole
U slucaju nestanka vozacke dozvole podnosilac zahtjeva prilaze:
 • potvrdu nadleznog organa o prijavi nestanka vozacke dozvole (gubitka ili krade)
 • dokaz o izvrsenoj objavi vozacke dozvole nevazecom u Sluzbenom glasniku,
 • dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 KM
 • Upis nove kategorije ili podkategorije, promjena bilo kojeg podatka sadrzanog u VD, ili u slucaju ostecenja ili dotrajalosti VD
  U slucaju upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadrzanog u vozackoj dozvoli, te u slucaju njenog ostecenja ili dotrajalosti, potrebno je priloziti:
  1. ranije izdatu vozacku dozvolu,
  2. uvjerenje o polozenom vozackom ispitu za upravljanje motornim vozilom (u slucajevima upisa nove kategorije ili podkategorije),
  3. dokaz o promjeni bilo kojeg podatka sadrzanog u ranijoj vozackoj dozvoli (osim promjene prebivalista),
  4. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.
  Zamjena vozacke dozvole radi isteka roka vazenja
  Uz zahtjev za zamjenu prilaze se:
  1. vozacka dozvola ciji je rok vazenja istekao,
  2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije ili podkategorije navedene u ranijoj vozackoj dozvoli, koje ne smije biti starije od sest mjeseci — vozac motornog vozila kome je vozacka dozvola izdata sa kracim rokom vazenja,
  3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, koje ne smije biti starije od sest mjeseci — vozac kome je izdata vozacka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1 i
  4. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.
  Zamjena inostrane vozacke dozvole Uz zahtjev za zamjenu inostrane vozacke dozvole prilaze se:
  1. vazeca inostrana vozacka dozvola,
  2. prevod inostrane vozacke dozvole ovjeren od strane sudskog prevodioca,
  3. dokaz da to lice posjeduje licnu kartu drzavljana Bosne i Hercegovine, licnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,
  4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se trazi vozacka dozvola, a koje ne moze biti starije od sest mjeseci,
  5. dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM i i dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.

   

  Medunarodna vozacka Medunarodnu vozacku dozvolu izdaje auto - moto drustvo Republike Srpske.