Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

RJESENjE ZA OBAVLjANjE POSLOVA TEHNICKOG OBEZBJEDENjA


Koji su uslovi za dobijanje rjesenja za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja?
Ovlascenje za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja moze se izdati licu koje:
a) je drzavljanin Republike Srpske ili BiH i ima prebivaliste u Republici Srpskoj,
b) je punoljetno,
v) svojim dosadasnjim nacinom zivota, ponasanjem ili aktivnoscu ukazuje da ce odgovorno obavljati poslove,
g) ima opstu zdravstvenu sposobnost i posebnu dusevnu i fizicku sposobnost, sto dokazuje potvrdom ovlascene zdravstvene ustanove,
d) ima najmanje srednju strucnu spremu i
d) ima pred ispitnom komisijom Ministarstva polozen strucni ispit za obavljanje poslova fizickog  i tehnickog obezbjedenja,
e) ima srednju strucnu spremu tehnicke struke.
Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje ovlascenja?

Zahtjev za izdavanje ovlascenja podnosi se Centru javne bezbjednosti prema mjestu prebivalista podnosioca zahtjeva.
Ukoliko CJB utvrdi da su propisani uslovi ispunjeni, podnosilac zahtjeva se obavjestava da moze pristupiti obuci, nakon koje polaze strucni ispit za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja.

Uvjerenje o polozenom strucnom ispitu za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja podnosilac zahtjeva dostavlja CJB, koji u skladu sa prilozenim i utvrdenim dokazima donosi rjesenje, odnosno izdaje ovlascenje za obavljanje poslova fizickog obezbjedenja.

Koja su lica oslobodena od polaganja strucnog ispita?

Lice koje ima tri godine radnog staza na policijskim poslovima u Ministarstvu, vojnobezbjednosnim poslovima Ministarstva odbrane, odnosno Vojne policije, te drugim poslovima bezbjednosne prirode, obavjestajnim, istraznim poslovima ili poslovima izvrsenja krivicnih i prekrsajnih sankcija ne polaze strucni ispit.

Koja lica uspunjavaju uslove za dobijanje ovlascenja za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja?

Lice koje ima visu strucnu spremu tehnicke struke ili zavrsene studije tehnicke struke prvog ciklusa cijim se zavrsetkom stice 180 ECTS bodova i pet godina radnog iskustva na poslovima tehnickog obezbjedenja moze dobiti ovlascenje za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja.

Lice koje  ima  visoku strucnu spremu tehnicke struke ili zavrsene studije tehnicke struke prvog ciklusa cijim se zavrsetkom stice 240 ECTS bodova i tri godine radnog iskustva na poslovima tehnickog obezbjedenja moze dobiti ovlascenje za obavljanje poslova tehnickog obezbjedenja.