Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

SMS servisi, provjere putem jedinstvenog broja 091 110 122


Novčane kazne i uplate


Novčane kazne i uplate građanin može provjeriti slanjem SMS poruke odgovarajućeg sadržaja na jedinstveni broj telefona 091 110 122 i to za:

a.  Pojedinačnu novčanu kaznu - slanjem tekstualne poruke: „kazne [broj_prekršajnog_naloga]“ (npr. „kazne 0020110002“)

  Kao odgovor se dobija iznos kazni po broju prekršajnog naloga.
b. Sve neplaćene novčane kazne - slanjem tekstualne poruke: “kazne sve

 Kao odgovor se dobija ukupan iznos neplaćenih novčanih kazni.

Napomena: Prilikom slanja poruke, tekst poruke nema ograničenje u korištenju malih i velikih slova. Važno je da se tekst poruke napiše u napred opisanom formatu.
VAŽNO: Preduslov za korištenje SMS usluge MUP-a RS je da građanin lično prijavi svoj broj telefona kod organizacione jedinice MUP-a RS nadležne za izdavanje dokumenata u mjestu u kojem građanin ima prijavljeno prebivalište/boravište. Prijavu broja telefona građanin može izvršiti prilikom:
- podnošenja zahtjeva za izdavanje dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava),
- registracije vozila, ili
- naknadno.
Cijena SMS usluge je 0,10 KM po poruci koju građanin pošalje.
Uslugu SMS servisa mogu da koriste svi građani Republike Srpske bez obzira da li su pretplatnici mobilne telefonije kod Mtel-a, Eronet-a ili BH Telekoma.