Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Srednja škola unutrašnjih poslova


Srednja škola unutrašnjih poslova je nastala 1992. godine uporedo sa nastankom Republike Srpske. Djeltnost Srednje škole unutrašnjih poslova Banja Luka je bila školovanje i stručno osposobljavanje kadrova za obavljanje poslova policajca – tehničara za policijske poslove, kroz redovno četvorogodišnje školovanje.
Škola je funkcionisala do 2001. godine, kada je promovisana posljednja VIII klasa SŠUP-a. U nepunih deset godina egzistiranja u okviru MUP-a RS odškolovano je 1.139 policajaca – tehničara za poslove bezbjednosti.
Vlada Republike Srpske donijela je 30.03.2023. godine na 14. sjednici Odluku o osnivanju Javne ustanove Srednje škole unutrašnjih poslova. Razlozi za osnivanje navedene škole su dugoročno rješenje pitanja ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nastavak tradicije srednjoškolskog policijskog obrazovanja i omogućavanje nastavka policijskog školovanja na visokoškolskim institucijama.
Prethodno je Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje Srednje škole unutrašnjih poslova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske utvrdila da su ispunjeni uslovi za osnivanje škole s obzirom da postoji potreba za školovanjem u zanimanju policajac - tehničar za policijske poslove, da su obezbjeđena sredstva za osnivanje i rad škole, prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa pedagoškim standardima i normativima, potreban broj nastavnika i stručnih saradnika, obezbjeđeni uslovi za obavljanje praktične nastave, fiskulturna sala i najmanje jedno igralište na otvorenom.
Upis učenika u školsku 2023/24. godinu u Srednju školu unutrašnjih poslova biće definisan javnim pozivom koje će raspisati sama ustanova.


Uslovi za upis učenika u Srednju školu unutrašnjih poslova

U Srednju školu unutrašnjih poslova će se moći upisati učenici koji su završili prva dva razreda srednje škole, pod uslovom da imaju minimalno dobar uspjeh i vrlodobro vladanje, te da nisu stariji od 18 godina.

Uslovi za prijem u Srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata definisani su:
- Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima za prijem u srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za redovne učenike Srednje škole unutrašnjih poslova koji možete preuzeti ovdje
- Pravilnikom o izmjeni pravilnika o opštim i posebnim uslovima za prijem u srednju školu unutrašnjih poslova i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za redovne učenike Srednje škole unutrašnjih poslova koji možete preuzeti ovdje

JAVNI KONKURS za upis učenika u treći razred Srednje škole unutrašnjih poslova možete preuzeti ovdje

Pitanja za test opšte informisanosti


ODLUKA O IZBORU KANDIDATA U TREĆI RAZRED SREDNjE ŠKOLE UNUTRAŠNjIH POSLOVA I NjIHOVOM UPUĆIVANjU U SREDNjU ŠKOLU UNUTRAŠNjIH POSLOVA U ŠKOLSKOJ 2024-25. GODINI


 

Prava i obaveze
Učenici na početku školovanja s Ministarstvom unutrašnjih poslova zaključuju Ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Zvanje po završenom školovanju

Policajac - tehničar za policijske poslove


KONTAKT
Detaljnije informacije o upisu u Srednju školu unutrašnjih poslova mogu se dobiti: