Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA ORGANIZOVANI I TEŠKI KRIMINALITET


Načelnik uprave

Mladen Marić, rođen 12.06.1979. godine u Prnjavoru. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova 1998. godine u Banjaluci, a zatim Policijsku akademiju u Beogradu 2002. godine, a 2014. godine master studije na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Radni odnos u MUP-u Republike Srpske zasnovao je 1998. godine kao pripravnik u SJB Prnjavor.
U svom dosadašnjem radnom iskustvu obavljao je poslove inspektora za poslove bezbjednosti saobraćaja, inspektora policije, inspektora, zamjenika komandira, od 2006. godine poslove komandira Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka, od 2010. godine poslove načelnika Odjeljenja za bezbjednost saobraćaja, od kraja 2011. godine poslove načelnika Jedinice za poslove bezbjednosti saobraćaja, a od početka 2012. godine poslove načelnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Od februara 2015. godine obavljao je dužnost zamjenika načelnika Uprave policije, a poslove načelnika Centra za obuku od marta 2018. godine.
Poslove načelnika Uprave za organizovani i teški kriminal u MUP-u Republike Srpske obavlja od decembra 2020. godine.

Kontakt

051/330-820
051/491-572
uotk@mup.vladars.rs
Centar za obuku "Zalužani", Kuljanska bb, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • vrši nadzor i kontrolu nad zakonitošću rada organizacionih jedinica;
 • vrši poslove sprečavanja, otkrivanja i sprovodi neposredne istrage krivičnih djela utvrđenih Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežeih oblika privrednog kriminaliteta;
 • radi na predmetima vezanim za navedena djela delegiranim iz drugih organizacionih jedinica, pronalaženju i hapšenju izvršilaca krivičnih djela organizovanog kriminaliteta;
 • preduzima aktivnosti na privođenju izvršilaca nadležnom tužilaštvu, na osnovu naredbi tužilaštva i u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i Krivičnim zakonikom;
 • prikuplja obavještajna saznanja i dokaze o navedenim oblicima kriminaliteta;
 • prati i analizira stanje bezbjednosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju organizovanog kriminaliteta;
 • organizuje i obavlja kriminalističko operativne i stručne poslove;
 • preduzima posebne istražne radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak;
 • organizuje, neposredno rukovodi i učestvuje u određenim akcijama iz oblasti sprečavanja i otkrivanja najsloženijih krivičnih djela, pronalaženju i hvatanju njihovih izvršilaca;
 • vrši usmjeravanje, nadzor i koordinaciju operativnih aktivnosti na prikupljanju podataka, analizira prikupljene podatke i operativno usmjerava njihovo korištenje;
 • daje preporuke za preduzimanje daljih mjera i radnji,
 • sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama,
 • vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka;
 • vrši kriminalističko-obavještajno prikupljanje podataka za lica za koja se raspolaže saznanjima da su izvršioci krivičnih djela ili se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, kao i za licima nad kojima je otvorena kriminalistička obrada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku;
 • ostvaruje saradnju sa državnim organima, Službom za reviziju javnog sektora, Upravom za indirektno oporezivanje, Poreskom upravom i drugim finansijskim institucijama, u poslovima od značaja za efikasno sprečavanje i otkrivanje najsloženijih oblika kriminaliteta, kao i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom radu;
 • učestvuje u odabiru i provođenju edukacija policijskih službenika u poslovima kriminalističko-obavještajnog rada, kao i poslovima prikrivenih istraga;
 • učestvuje u legendiranju istražilaca i pruža im logističku podršku;
 • uvodi u predmet prikrivenog istražioca i informatora u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku;
 • pruža stručnu pomoć policijskim upravama, nadzire obavljanje poslova u tom području;
 • učestvuje u izradi normativnih akata, izvještaja i drugih stručnih materijala;
 • vrši procjene, planiranje i izvođenje akcija sa drugim nosiocima javnih ovlaštenja u cilju efikasnije borbe protiv kriminaliteta;
 • obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Organizaciona šema